Kapitola 5. Myspera a záhadný meč

1. července 2007 v 12:00
Kapitola 5.
Uplynulo pár týdnů a Samuelovi narozeniny byli za dveřmi.Zbývaly do nich pouhé dva dny.Samuel se během tolika dní trochu zlepšil ve svém vstávání.Vstával stejně jako Rajmund a pomáhal mu připravit snídani.Vesničané ho ale stále brali jako zbabělce a nešiku.Sedrikovi rodiče i bratr stále nosí černé pláště a kdykoliv je potká, mívají uplakané oči.Za panem Dagem se nebyl podívat vůbec a Priscilu také nepotkal.
Dnes ráno vstal o chvíli později než jeho otec, a tak snídaně byla už na stole.Samuel se mu slušně omluvil a otec mu to rád odpustil.Samuel snědl snídani, která obsahovala suchý chléb a mléko.
,,Mám pro tebe překvapení." Usmál se Rajmund,,,Půjčíme si ve vesnici koně a pojedeme do Malocestu, kde sídlí sám pan král Theobald.Našel jsem ti tam nevěstu, snad se ti bude líbit."
Samuel pil mléko, a když to slyšel zakuckal se a polil.Vrhl po otcovi zděšený pohled.Rajmund ho uklidnil, ať nemá strach.Ale Samuel strach měl, nechtěl se seznamovat s nějakou cizí holkou a jet do vesnice, kde sídlí král Theobald.Nikdy ho neviděl a ani po tom netouží.Chvíli ještě přemýšlel, jestli to opravdu myslí vážně, a když viděl otcův nadšený a vážný výraz, tak si byl jistý, že mu tu nevěstu našel.Aby udělal Rajmundovi radost, souhlasil, že se do Malocastu půjde podívat.
Po snídani se vydali do vesnice k panu Jedličkovi, kde si Rajmund chtěl vypůjčit koně.Pan Jedlička měla malý dům, ale za to velikou stáj s těmi nejlepšími koňmi.Pan Jedlička se s Rajmundem přátelsky přivítal a na Samuela nepohlédl ani očkem.Rajmund mu vylíčil, že potřebuje dobrého koně, že jedou až do vesnice Malocast, a že je to skoro den cesty.Pan Jedlička vyslechl žádost a spokojeně se usmál.
,,Pojďte za mnou, mám pro vás specialitu." Řekl a vedl je stájí.Samuel jim šel v patách a prohlížel si koně.Všechny koně byli zdatné, krásné a byli určitě dobře živené.Pan Jedlička je dovedl nakonec stáje a ukázal na dva krásné koně.Jeden byl celý černý a druhý hnědý.
,,Tak tohle jsou moje nejlepší koně.Ujedou hodně mil a vůbec je to neunaví." Chlubil se pan Jedlička.
,,Jsou nádherní, ale také to bude asi hodně stát." zdvihl obočí Rajmund.
,,Pro vás, Rajmunde, za polovinu.Dlužím vám to za ty podkovy." Usmál se.
,,To si nechám líbit." Oplatil mu úsměv Rajmund,,,Samueli, tak kterého z těchto dvou koní chceš." Zeptal se ho.Samuel se na ně podíval z blízka.Prohlíželi si ho pronikavým pohledem a naháněli mu strach.
,,Nemohu si vybrat jiného koně?" zeptal se opatrně a pan Jedlička po něm střelil pohledem.
,,Co pak se ti nelíbí, chlapče?" zeptal se naštvaně,,,Jsou to ty nejlepší koně."
,,O tom nepochybuji." Ujistil ho Samuel,,,Ale hledám něco jiného." Řekl a rozhlídl se po stáji.Hned za ním stál hnědý kůň s bílou hřívou, byl krásný, ale zdálo se, že by jim cesta trvala déle než s černým nebo hnědým koněm.Byl docela hubený, ale i přesto se Samuelovi zalíbil.Kůň si ho prohlížel svýma velkýma očima a Samuel z něj vůbec neměl strach.
,,Vezmu si tohohle." Ukázal na vyhublého koně a upoutal na sebe překvapené výrazy.První se vzpamatoval pan Jedlička.
,,Je to kobyla a s ní daleko nedojedeš." Upozornil ho pan Jedlička a Rajmund souhlasně přikývl.
,,Zvládne to, věřím tomu." Rozhodl se Samuel.
,,Tak dobrá." řekl pan Jedlička,,,Jestli to ta kobyla přežije, můžeš si jí nechat.Je hodně slabá a nikdo na ní nechce jezdit a já nemám čas se jí věnovat."
Samuela tato nabídka překvapila a souhlasil s ní.
,,Vítej v naší rodině." Usmál se na kobylu a poplácal ji po hlavě.Pan Jedlička otevřel dvířka od stáje a nasadil jí sedlo a dal Samuelovi.Rajmund si nakonec vybral toho černého.Pan Jedlička ho také vybavil na cestu, a pak mu Rajmund zaplatil čtyři zlaťáky.Pan Jedlička poděkoval a Samuel s Rajmundem mohli vyrazit.V Belloaldea Rajmund koupil čerstvý chléb a nějaké maso, naplnil čutory vodou a vyrazili z vesnice.
Projeli vesnicí Belloaldea a jeli lesní cestou na západ.V lese bylo docela chladno.Byl tam svěží vzduch a ptáci zpívali.Samuel na své kobyle jel spokojeně.Poplácal ji po hlavě a řekl:
,,Budu jí říkat Malbína." Oznámil Rajmundovi a Rajmund se usmál.
,,Vypadá spokojeně." Hleděl spokojeně na Malbínu,,,Myslím, že ses rozhodl správně.Doufám, že jí ta cesta prospěje a bude stejně zdatná jako můj Filip." Poplácal svého koně po hřbetě.
,,Filip?" usmál se pobaveně Samuel a Rajmund přikývl.
Lesem jeli dlouho a slunce už hřálo jako závod.Měli hlad a rozhodli se, že si udělají něco k obědu.Samuel šel do lesa nasbírat nějaké dřevo na oheň.Za chvíli byl zpátky s plnou náručí dřeva.Rajmund vydloubal do země díru, dal tam dřevo a pomocí dvou kamenů se snažil rozdělat oheň.Rajmund to zkoušel něco přes půl hodiny a nepodařilo se mu to zapálit.
,,Už nemohu." Vzdychl Rajmund.
,,Můžu to zkusit?" zeptal se Samuel a Rajmund mu s radostí podal kameny.Samuel je začal o sebe třít a za chvíli se objevily jiskry a zapálily dřevo.Rajmund ho s velkou radostí poplácal po rameni.Vytáhl kus syrového masa nabodl jej na klacek a začal opékat.Samuel ještě než si začal opékat maso také, vytáhl s jedné brašny trávu a podal ji Malbíně a Filipovi, kteří jídlo s radostí uvítali.Pak si Samuel sedl vedle Rajmunda a opékal si s ním maso.
Když se najedli a napili, nasedli opět na koně a pokračovali v cestě.Lesem jeli ještě tak dvě hodiny, a pak se před nimi začala rýsovat vesnice Myspera.Samuel byl poprvé mimo svoji vesnici Belloaldea, a proto se mu Myspera zamlouvala.Vypadalo úplně jinak, než na které byli zvyklí.Vesničané si všimli, že jsou z jiné vesnice a lákali je do svých obchodů nebo je zvali jen tak na teplý čaj.Rajmund ale každého s těžkým srdcem odmítal a vysvětlil jim, že mají na spěch.Ale pak jim do cesty vstoupila žena.Měla černé vlasy jako uhlí a oči měla bystré a pronikavé.
,,Vítejte pánové v mé vesnici." Uvítala je a hlas měla tvrdý a hluboký,,,Jsem velmi potěšena, že jste navštívili mou vesnici a jste tu, co nejsrdečněji vítání.Vidím, že jste unaveni.Odpočiňte si tedy a vyspěte v našem hostinci." Lákala je žena.
,,Víte, asi nám nerozumíte.Máme naspěch a nemáme čas se tu zdržovat.Jsme unaveni to ano, ale máme důležitou práci." Vysvětlil Rajmund.
,,A kam máte namířeno, smím-li se zeptat?" pohlédla mu prudce do očí.
,,Do Malocastu." Odpověděl za Rajmunda Samuel a Rajmund otočil oči v sloup.
,,To není odtud daleko.A znám zkratku, je to po ním pár mil.A teď tedy využijte naší pohostinnosti a prohlídněte si mou vesnici." Vyzvala je žena.Rajmund se tedy vydal hledat stáj, kam by mohl uložit koně.Samuel zůstal stát a nevěděl, kam se má podívat dříve.Vesničané kolem něho běhaly a každý ho lákal do svého obchodu.Jenom jeden starý muž kolem něho neběhal, ani na něho nevolal.Seděl u svého krámku a kouřil dýmku.Samuel se tam vydal.Vesničané mu byli chvíli ještě v patách, a pak se vrátili do svých obchodů.
,,Čím vám posloužím?" zeptal se chraptivým hlasem muž.
,,Jen se porozhlédnu, děkuji." Odpověděl Samuel a prohlížel si obchod.Došlo mu, že tento obchod nabízí zbraně.Byli tu luky, meče, dýky a nože za výhodnou cenu.Samuel nikdy neměl svoji zbraň a něco ho nutilo, aby si nějakou koupil.
,,Promiňte, máte tady nějakou zbraň, kterou byste mi doporučil?Nějaký kousek?" zeptal se muže.
,,Ale no jistě, mladý muži." Usmál se muž,,,zvedl se ze své stoličky a zamířil k lukům.
,,Co třeba tenhle luk?" podal mu jej Samuelovi.Samuel si ho prohlédl.
,,No, luk asi ne.Nemáte tu něco extra, něco speciálního?" zeptal se a divil se vlastním slovům.Chtěl najednou zbraň, nějakou dobrou zbraň.Ale na co mu bude?Tuhle otázku odehnal mávnutím ruky.Muž přivřel oči a přemýšlel.
,,Víte, že bych měl." Řekl po chvilce,,,Pojďte za mnou."
Vedl ho přes celý svůj obchod ke dveřím.Vstoupil do malé místnosti, která byla poseta spoustou pavučin a prachu.Muž zahrabal v nějaké bedně a vytáhl zaprášený meč a podal mu jej.Samuel z meče sfoukl prach a viděl v jeho ostří svůj odraz.
,,Co je na něm zvláštního?" nechápal Samuel.
,,Na něm nic, ale zvláštní je to kdo ho vlastnil.Jsem pyšný na to, že se dostal právě do mého obchodu.Vezmi si ho." Usmál se muž.
,,A kdo ho tedy vlastnil?" vyptával se Samuel.
,,Magiro." Vydechl tiše muž.
,,Kdo?" civěl na něj Samuel.Muž se zasmál a mávl rukou.
,,Ale to nic." Usmál se.Samuel si ho ještě chvíli prohlížel, a pak si všiml, že na jeho ostří je jemně vyryto Magiro.Zalíbil se mu.
,,Kolik stojí?" zeptal se.
,,Jenom slib, že se o něj dobře postaráš." Usmál se muž.
,,To vám mohu slíbit." Oplatil mu úsměv Samuel.Muž vytáhl pouzdro od meče a zasunul tam meč, pak mu ho s úsměvem podal.Samuel vyšel spokojeně z obchodu s mečem v ruce.Zjistil, že slunce už pomalu zapadá za obzor.Rajmund mu běžel naproti.
,,Samueli, hledal jsem tě.A co to máš v ruce?" upoutal pozornost na meč.
,,Meč, koupil jsem si ho támhle u toho pána.Vlastně jsem si ho nekoupil.Dal mi ho zadarmo." Odpověděl Samuel.Rajmund si meč prohlédl.Když zkoumal ostří, na chvíli se zarazil, ale pak mu ho vrátil zpátky.
,,No, dobrá.Pojďme se najíst, a pak půjdeme spát." Rozhodl Rajmund.Sedli si ke stolu v hostinci s názvem ,,U černé ženy" a zjistili, že ho vlastní ta žena, která je zastavila.
,,Tak co si dáte pánové?" zeptala se a prohlížela si je se zájmem.
,,Dáme si pivo a nějaké pečené maso." Objednal Rajmund.
,,Vaše přání je mi rozkazem." Pousmála se žena.Samuel si ji prohlížel a něco mu na ní nesedlo.Byla taková tajemná a moc se o ně zajímala.Naháněla mu strach a měl pocit, že ví kdo jsou, a že má něco v plánu.Ale tyto myšlenky ho opustili, když na stůl žena donesla vepřovou pečeni a chlazené pivo.S radostí se dali do jídla a pití.
Když dojedli, slunce už zapadlo a na obloze se objevili první hvězdy.Samuel i Rajmund byli unavení.
,,Kolik nás to bude stát?" zeptal se celý ospalý ženy.
,,Pro vás je to zadarmo." Usmála se žena,,,Pojďte ukážu vám vaše pokoje."
Rajmund poděkoval a spolu se Samuelem následovali ženu.Vyšli po schodech a žena je pustila do malého pokoje.Nebyl moc vybavený jen dvě postele a malý stolek se židlemi.
,,Přeju vám krásné sny." Popřála žena a zmizela ve tmě.Samuel ani Rajmund neměli chuť se o něčem bavit.Ospale zalezli pod pokrývku a tvrdě usnuli.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 marťa marťa | 2. července 2007 v 13:14 | Reagovat

TYYYYYYYYYYYYYYYYjo to by mě zajímalo co jim ta ženská udělá, nebo že by jim přidala něco do jídla? No ni tak já si to du přečíst, jinak supr.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama