Březen 2008

Lily a Severus

29. března 2008 v 12:34

nejvíc pěkný...

29. března 2008 v 12:08

Kapitola 25. Bláznivý plán

16. března 2008 v 13:02
Omlouvám se za to, že to tak dlouho trvalo než jsem napsala další kapitolu :)) ale nebyl čas...mno a konečně jsem si ten čas našla....snad jste nezapomněli o čem to je, a když jo, tak si hold budete muset přečíst ty předešlé :)) Tato kapitola by měla být v podsatě delší, ale když mě už se nechtělo psát, tak se omlouvám, že tam není děj, ale slibuji, že to v následující napravím :)) ta by se snad měla objevit brzy :))) inak už jich mám 25, což je požehnaně dost a věnuju jí svým věrným čtenářkám Romais a Violette :)))...
Kapitola 25. Bláznivý plán
Pár dní už uplynulo od příchodu Samuela a jeho družiny do elfské říše.Nově příchozí si zcela zvykli na nový kraj, nové zákony, zvyky a obyčeje.Neohrnovali nos nad dobrým ovocem a čerstvou zeleninou, se zaujetím naslouchali elfským písním, které byly slyšet pokaždé, když nebe potemnělo.Nechyběl na žádné radě ani oslavě pořádané na jeho počest.Se zálibou a trochu závistivě sledoval kouzlení elfských dětí a zatoužil ovládat magii, představoval si, jak letmým pohybem ruky promění poupě v rozevřený květ, jak spojí myšlenku se slovem a donutí zvednou jakoukoli věc a jak pouhou touhou vyléčí bolest a po zranění nezbude ani jizvička.Rád se procházel po rozkvetlých plání, často ulehl do trávy a snil.S Vlčicí sedával na okenním rámu vysoké věže a radostně pozoroval magickou přírodu.Kopce, hory, řeku a v dálce nekončící oceán, jež lemoval břeh elfské země.
Nebyla minuta, kdy by neuvažoval o Jenofiře.Elfové i ostatní mu nesdělili nic o jejím zdraví, a tak si často lámal hlavu a strachem nemohl usnout.Několikrát se snažil neviditelně proklouznout do ranhojičské místnosti a přesvědčit se na vlastní oči, že Jenofiře nic nehrozí.Ale ať se snažil sebevíce, pokaždé byl lapen, sál byl opatřen různými kouzly a Samuel se přes ně nemohl dostat.Napadla ho jediná možnost.Možná to znělo bláznivě, však Samuel se rozhodl to uskutečnit.Od královny měl přísně zakázáno přejít přes most do hor, neboť se obávala Theobaldových rytířů, dokonce rozkázala několika lukostřelcům a statným strážím, aby oblast přísně střežili a nedovolili projít nikomu, kdo nedostal povolení opustit elfskou zemi.Obávala se, že král zjistí jejich polohu říše.Bála se Theobaldova vojska, špehů a všeho, co bylo pod jeho vládou.Rozestavěla všude stráže, jakoby každým okamžikem čekala nějaký útok nepřátel.
Samuel s tímto bezpečným opatřením byl seznámen, a však chtěl riskovat a nepozorovaně přejít most.Kde se nacházel, věděl, dokonce vyzkoumal místa stráží.I když se zdál být neschopný, byl vynikající špeh, však proti obranným kouzlům nestačil, jak už víme.To byla teď jeho největší obava.Jak se dostat přes kouzly chráněný most?Jak nebýt chycen a spatřen?Jakou výmluvu si vymyslet, aby ho nehledali v království?Kdyby tak byl někdo, kdo by mu poradil, kdo by mu pomohl vyřešit ten problém.Vlčici se svěřit nemohl, chránila ho a za žádnou cenu by nepřipustila, aby opustil tuto zem.Mohl by to povědět Bretovi, ale jejich přátelství, ač sám nevěděl proč, se rozpadalo, jako věž z karet.S každou spadnutou částí se od sebe vzdalovali a už spolu nedokázali mluvit.Po každé mezi nimi vznikl rozpor, za který se ke konci omluvili, ale jakoby mezi nimi byl neviditelná zeď, jenž nemohli prorazit.Samuel se proto stále více uzavíral do sebe.Bret s ním prohodil za den jen pár slov a raději pobýval ve společnosti elfských tanečnic a hlavně princezny Mathiel.To Samuela velice trápilo.Pokusil se s ní o obyčejný rozhovor, jenomže vždy ztratil hlas, zčervenal a raději se Mathiel celý den vyhýbal.
Svůj plán chtěl uskutečnit dnes večer, hned, jak bude tma.Nervózně pobíhal po hradě a dokola si opakoval úkryty stráží a kudy se vlastně vydá.Ve svém zahloubání narazil do nějakého malého človíčka, který se mu připletl do cesty.
"Pardon, já vás neviděl." Omluvil se a trpaslíka si ani neprohlédl.
"Samueli, ty tu chodíš jako tělo bez duše.S člověkem neprohodíš slovo a pořád si broukáš něco pod nos." Postěžoval si mužík.Konečně hoch pohlédl dolů a poznal pana Daga.Usmál se.Jeho poznámku přeslechl.
"Slunce zapadá, nepůjdeš večeřet?Jistě ti z toho pobíhaní vyhládlo." Usmál se pan Dag a hladově se oblízl.A v tom to Samuel napadlo.Radostně vytřeštil oči a chytl pana Daga kolem ramen, sklonil se, aby mohl mužíkovi mluvit přímo do ucha.
"Něco bych od vás potřeboval, ale nikdo se o tom nesmí dovědět." Zašeptal.
Mužík se nedočkavě zachvěl.
"Tušil jsem, že kuješ nějaké pikle.Tak mluv, chlapče, mluv."
Samuel se obratně rozhlédl po chodbě, aby se přesvědčil, že je nikdo neposlouchá.
"Musím dnes v noci přejít přes most…"
"Copak ses pomátl?!" pohlédl na Samuela jako na šílence, "To je ten nejhloupější nápad, co jsem kdy slyšel!Na druhé straně tě nečeká, Samueli, nic víc než jenom smrt a hrozná muka.Není moudré tam chodit!"
"Já jsem nikdy moudrý nebyl a vy to víte.A také víte, že vás neposlechnu, na to jsem až moc tvrdohlavý.Poslouchejte mě teď prosím…"
"To já nepřípustím!Nedovolím ti takovou šílenost, můj zlatý hochu." Koulil očima, a když kolem nich prošla udivená Elfka dodal: "Tvého života si až moc cením."
Samuela ta slova dojala, ale neodradila od jeho promyšleného plánu.
"Pane Dagu, já vás žádám…" žadonil a stále svíral jeho ramena.Pohlédli si do očí.Mužík si s očima plné laskavosti povzdechl.
"Nemohu."
"Prosím vás…"
"Nemůžeme tě ztratit, Magiro.Tvůj plán je skok do náruče smrti a utrpení.Netušíš, co tě tam čeká.Nemohu a nechci ti pomoci.Nežádej mě dál, odmítnu." Hovořil klidně.
Pochopil a dál neprosil, a však řekl:
"Slibte mi tedy, že můj plán nevyzradíte.Je to můj úkol a povinnost…musím tam jít."
"Žádáš po mě zradu.Žádáš, abych všem tvrdil lež do očí, žádáš, abych tě nechal jít do spárů smrti?" tázal se s hrůzou v hlase.
"Nikoli…Žádám vás, abyste mi důvěřoval, jako pokaždé.Nechte mě jít." Stáhl ruce z mužíkových ramen.Pan Dag pohlédl na Samuela odhodlaně.
"Jsem na tebe velice hrdý, Samueli.Celý život čekám na tuto chvíli, kdy se z obyčejného chlapce stává statečný dospělí muž.Doufal jsem, že se toho dožiji…" sevřel mu pevně ruku a poplácal povzbudivě po rameni, při čemž si stoupl na špičky.Nato mlčky odešel.
Samuel stál nepohnutě ohromen.Za celý svůj život do něho nikdo nevložil tolik důvěry a naděje.A když pan Dag odmítl jeho prosbu, dodal mu tolik odvahy, že se rozhodl požádat Elfa.Vždyť nikdo jiný než ten, co ovládá magii, nedovede zrušit obranná kouzla okolo mostu.
Vyšel z chodby, jako pan Dag, a zabočil do velkého točeného schodiště.Bral schody po dvou a občas po třech.Schodů bylo bohatě moc a Samuel se ani nezadýchal.Jeho odhodlanost neznala meze.S letmým zaklepáním na dřevěné dveře stanul v šerém pokoji.Slunce už zapadlo za obzor a místnost osvěcovala jediná svíce položená na stole uprostřed místnosti.
"Ty?" optal se skřípavý hlas a svíce osvítila bledou tvář a rudé vlasy Elfa: "Nečekal bych tě tu ani omylem." Ušklíbl se.
"Přišel jsem s žádostí nebo lépe řečeno s rozkazem." Řekl Samuel a snažil se zachovat klid.
S tímto Elfem se už setkal na Velké radě.Byl mu nepříjemný už od začátku a také se k němu tak choval.Využil každé chvilky, kdy by mohl Samuela ponížit a zesměšnit.Samuela napadla jediná možnost jeho chování, byl až moc pyšný, že je Elfem, možná se mýlil, ale když pohlédl Rosemymu do prudkých rudých očí, byl si jist, že měl pravdu.
"Rozkazem?" podivil se Rosemy, "A od koho pak?Od královny?"
"Ale ne, ode mě."
Rosemy se zasmál svým skřípavým hlasem, jeho ozvěna se rozlehla po celém točitém schodišti.
"Ty mi nemáš, co rozkazovat."
"Tak to se mýlíš." Řekl Samuel a Rosemy zvážněl.Koutky úst se začaly škubat a to dělaly pokaždé, když se Elf rozčílil.Neurazilo ho ani to, že Samuel odporuje, nýbrž to, že mu tyká.
"Mýlím?Přijímám rozkazy pouze od královny a odmítám tě poslechnout."
"Ale já stojím hned na stupni pod královnou.Jsem Magiro a tobě přikazuji, abys mě vyslechl a vyplnil můj rozkaz.Odmítneš-li budeš nést následky.Vím, že jsi královnina pravá ruka, poradce, ale už dlouho jim být nemusíš." Samuel nerozuměl sám sobě.Nevěděl, kde se to v něm vzalo, ale možná už bylo na čase.
Rosemy zavrávoral a s kamennou tváří a nenávistně pohlížel na Samuela.Sedl si a pokynul mu, aby vzal místo také, poté řekl:
"Budiž."
Chlapec se vítězoslavně usmál a usedl na protější židli u stolu.Vysvětlil mu podrobně svůj plán.Nikoli celý, ale jen ty části, kde potřeboval Rosemovu pomoc.Rosemy netrpělivě poslouchal, a když Magiro domluvil, narovnal se na židli.
"Chceš tedy, abych na okamžik zrušil obranná kouzla, ty v tu chvíli přejdeš na druhou stranu, uděláš, co potřebuješ a zase se vrátíš a já dám vše do původního stavu." Zvedl obočí.
"Ano, pochopil jsi."
"A jak se chceš dostat přes stráž, ty chytrolíne." Zašklebil se.
"To jest moje věc." Odsekl.
"Dobrá, neberu ti to, ale měl bys vědět, že Elfové jsou bystří a mají bystré oči.Nic jim jen tak neproklouzne.Hlídají tam ty nejlepší královniny muži, nemáš šanci." Šklebil se a na Samuela nepohlížel.Zdálo se, že ho tento rozhovor již nudí.
"Nepodceňuj mě laskavě." Obořil se Samuel a Rosemy se škodolibě zasmál.Chvíli seděli v tichu, pak promluvil opět Rosemy.
"Nakonec možná nebudeš, tak špatný Magiro." Pohlédl na něj, "Ale tím nechci říct, že se mezi námi něco mění.Tvůj rozkaz vykonám, ale pak tě nechci dlouhou dobu vidět."
Samuel byl zmatený, ale přijal.Poděkoval mu za pomoc a celý šťastný scházel po točitém schodišti a cestou znovu promýšlel svůj bláznivý plán.

Barvář hanoverský

8. března 2008 v 12:36
Původ Německo, velikost 48 až 55 cm, zbarvení světle až tmavě červené-jelení, malé bílé skrvny na hrudi jsou přístupné.
Hanoverský barvář je poněkud těžšího typu než jeho mladší příbuzný, barvář bavorský, má také širokou hlavu, týlní hrbol málo vyznačený, splývavé, vysoce a široce nasazené uši, tmavě hnědé oko, silný a pružný hřbet, široká, lehce klenutá bedra, vysoko nasazený zužující se ocas a rovné, dobře osvalené končetiny.Srst krátká, hustá, hrubá až tvrdá.
Předkem barvářů je brakýř, starý honič.Z něho byl kolem 5.století vyšlechtěn tento nízký, těžký pes, který dokázal vést lovce po chladné stopě, a to zcela tiše, což byla před nástupem střelných zbraní velmi ceněná vlstnost.Hanoverský barvář je vynikající lovecký pes se skvělými čichovými schopnostmi.Šlechtění a upevňování jejich vloh byla na hannoverském a výmarském dvoře věnována velká pozornost.
Je to pes univerzálních schopností, i když samozřejmě nejvhodnější je na pachové práce.Je trpělivý a velmi pracovitý, klidný a vytrvalý.Majitel musí ovšem jeho výcviku věnovat čas a trpělivost.Rodině je oddaným společníkem a přítelem, příjemným a klidnám, má rád klidné a mírné zacházení.Péče o jeho krátkou srst je zcela minimální.

Kouzelná romance

8. března 2008 v 12:20
Kouzelná romance - Enchanted
Originální název:
Enchanted
Motto:
Svého pana dokonalého potkala, až když opustila pohádkový svět...
Typ filmu:
Komedide, romantický
Rok:
2007
Režie:
Kevin Lima
Popis:
Krásná Giselle (Amy Adams) si žije jako v pohádce...doslova. Má všechno, co má dokonalá princezna mít - je půvabná, má dobré srdce, krásně zpívá a má neobyčejnou schopnost hovořit se zvířaty - všechno, co se dá očekávat v její říši, zvané Andalasie...která je tak trochu animovaná.
Její přání potkat krásného prince, o kterém sní, se kterým by sdílela "polibek z čisté lásky" se vyplní, když se objeví princ Edward (James Marsden), kterého přilákal její líbezný soprán.

Druhého dne ji cestou k oltáři s Edwardem očaruje (doslova) královna Narissa (Susan Sarandon), která se nezastaví před ničím, jen aby jí zabránila v usednutí na trůn.

Giselle je vykázána do světa, který se liší od jejího pohádkového království tolik, jak jen to je možné...už není animovanou postavou v pestrobarevném světě plném zpěvu, je z ní naprosto skutečná žena, která se ocitne na tom nejméně kouzelném místě ze všech: na současném Manhattanu.

Tady se spřátelí s velmi realistickým rozvodovým právníkem Robertem (Patrick Dempsey) a s jeho mladou dcerou Morgan (Rachel Covey). Když se v New Yorku objeví taktéž skutečný princ Edward se svým sluhou Nathanielem a Giselliným nejlepším přítelem, deňkou Pipem, je svědkem střetu dvou světů a je nucena přemýšlet o tom, zda její představa lásky, završené klasickým "šťastně až do smrti", může v našem světě vůbec obstát.
Herci:
Amy Adams jako GISELLE:
Amy Adams (III)
James Marsden jako EDWARD:
James Marsden
Susan Sarandon jako NARISSA:
Susan Sarandon
Patrick Dempsey jako ROBERT:
Patrick Dempsey
Idina Menzel jako NANCY:
Rachel Covey jako MORGAN:
Co na to já:D:
Tak na tenhle film jsem se strašně těšila, viděla jsem trailer a hned se mi zalíbil :), a když konečně nadešel očekávaný večer, tak mě ten film nezklamal.Po celou dobu děje jsem se smála a dobře bavila a takový konec jsem vůbec nečekala, ale musím uznat, že to bylo dobrý ;)..Je to jeden z takových těch ,,ujetých" filmů a rozhodně se stal jedním z mých oblíbených filmů..Pokud máte příležitost na něj jít, tak určitě neváhejte!Stojí to za to! :))
Známka: 1
(pozn. známkuji jako ve škole 1 je nejlepší a 5 samozřejmě nejhorší :)))
Trailer:
Foto:
Kouzelná romance (Enchanted)
Kouzelná romance (Enchanted)
Kouzelná romance (Enchanted)
Kouzelná romance (Enchanted)
Kouzelná romance (Enchanted)
Kouzelná romance (Enchanted)
Kouzelná romance (Enchanted)

Barvář bavorský

8. března 2008 v 11:46
Původ Německo, velikost 45 až 50 cm, barva tmavě červená, jelení červená, červenohnědá, červenožlutá, okrově žlutá, šedočervená, časté je smíšení s černou.Srst je hustá, hladce přiléhající, spíše drsná, jemnější na hlavě a uších, hrubší a delší na břiše a stehnech.
Tento pracovní pes má širokou hlavu se zdůrazněnými nadočnicovými oblouky, těžké, vysoko nasazené splývající uči, hnědé oko, delší pevný hřbet, rovné osvalené končetiny.Barváři patří mezi velmi stará plemena loveckých pracovních psů pracujících na pobarvené stopě.Nikdy se nechovali pro krásný vzhled, ale pro užitek.Bavorský barvář je pes s vynikajícím čichem, hlasitý na stopě, vhodný pro lov v horském členitém terénu.I když doménou barvařů jsou pachové práce, mají jinak široké možnosti použití a závisí pouze na majiteli, k jakému účelu psa vycvičí.Je to klidný a rozvážný pes, v terénu je pohyblivý, pracovitý a vytrvalý.I v rodině je barvář příjemný, klidný a oddaný.Je to pes citlivý, který vyžaduje vlídné zacházení.Lovecký výcvik vyžaduje samozřejmě čas, trpělivost a zaujetí majitele.Na údržbu své krátké husté srsti je velmi nenáročný.

Azavak

8. března 2008 v 11:37
Původ Mali, velikost 60 až 74 cm, zbarvení-všechny odstíny od světle pískového až po tmavě plavé, na hlavě může být tmavá maska.
Tento krásný, veřejnosti nepříliš známý chrt má jemnou dlouhou hlavu s jasně řezanými rysy, tmavé až jantarové oči, vysoko nasazené, tenké, svisle nesené uši, rovný hřbet, mírně spáditou záď a dlouhé rovnoběžné končetiny.Srst krátká.Azavak je řazen mezi chrty asijsko-africké, spřízněné zřejmě s honiči.Je velmi dobře přizpůsoben rychlému pohybu, běhu a lovu zvěře na rozsáhlých pláních.Do Evropy se dostal až v druhé polovině 20. století.
A tímto chrtem se u nás můžeme setkat jako se psem sportovním, dostihovým a někdy i společenským.K cizím je rezervovaný.Je to plemeno velmi ušlechtilé, atraktivní, živé a pozorné, ale hodí se pouze pro ty majitele, kteří jsou schopni mu zajistit skutečně dostatek volného pohybu či sportovního využití.Jako každý chrt má i svou trochu zvláštní povahu, ke které majitel musí přistupovat s pochopením a tolerancí.Nároky na péči má při své krátké srsti minimální.

Australský ovčák

8. března 2008 v 11:23
Původ USA-Austálie, velikost 54 až 58 cm, zbarvení merle, černé, játrové, možno s bílými či tříslovými odznaky.Toto u nás málo známe plemeno je pes velmi hezký, středně velký, s bohatou, mírně zvlněnou srstí.Jeho zvláštností jsou oči, které bývají často zářivě modré.Srst je bohatá, středně dlouhá, mírně zvlněná.
Je to plemeno původem výhradně pracovní, především pro chov ovcí, a i když dnes je to již rasa typově ustálená a stabilizovaná, přece jen i dnes se u nich velmi cení jejich pracovní vlastnosti, a to nejen vlohy pro práci u stád ovcí, ale i u koní a dalších hospodářských zvířat.Osvědčili se již i při vyhledávání drog, záchranářských činnostech, při živelných katastrofách, ale i při sportu, agility i jiných soutěžích.
Australský ovčák je pes přizpůsobivý, vnímavý, velmi dobře cvičitelný, oddaný a odloný. Má rád rodinu, děti.Ovšem je to pes velmi živé povahy a má stálou potřebu práce. Hodí se pro všechny majitele, kteří mu mohou dopřát jakékoli zaměstnání, pohyb, sport.Vzhledem ke své bohaté srsti může být trvale držen venku, potřebuje pravidelnou péči pročesáváním.

Argentinská doga

7. března 2008 v 15:22
Původ Argentina, velikost 60 až 65 cm, zbarvení bílé.
Tato doga je jediným plemenem, které bylo zatím v této zami vyšlechtěno. Je to silný pes s masivní hlavou, tmavým až oříškovým okem, vysoko nasazenýma ušima, s pevným svalnatým trupem a rovným hřbetem, s rovnými silnými končetinami. Srst je krátká.
Předky tohoto impozantního plemene můžeme hledat mezi bojovnými psy, kteří byli kříženi s celou řadou dalších plemen, takže trvalo 30 let, než výsledek začal odpovídat požadavkům šlechticů. Dlouholetá chovatelská práce přinesla výsledek v podobě typického a osobitého plemene, vycházejícího z tradic země a odpovídajícího použivatelnosti ke specializovanému lovu. Argentinská doga obstojí proti divočákům i pumám.
Je to pes odvážný, silný, mrštný, s velmi jemných čichem.Instinkt bojovníka je u něj silnější než pud sebezáchovy, takže když bojuje, tak na život a na smrt.Je to pes kontrastů-na jedné straně sebevědomí, tvrdost, mimořádná odvaha, na druhé straně vrozená dobrota, trpělivost, tolerance, oddanost celé rodině.Jsou velmi svědomití hlídači.Vzhledem ke své odvážné povaze potřebuje tento pes pevne vedení a důslednou výchovu, není tedy vhodný pro začatečníky. Krátká srst dogy se udržuje velmi snadno, neboť nevyžaduje žádnou zvláštní péči.

Appenzelský salašnický pes

7. března 2008 v 15:12
Původ Švýcarsko, velikost 48 až 58 cm, zbarvení tříbarevné, základní je černé, s rezavě hnědými a býlími znaky.Má mírně klínovitou hlavu, týlní hrbol málo vyjádřen, oči tmavě do světlé hnědé, uši vysoko nasazené, zavěšené, silné kvadratické tělo, hřbet rovný a pevný, ocas vysoko nasazený, nad zádí stočený, končetiny rovné, osvalené.Srst krátká a hustá, přiléhající.
Tento jeden ze švýcarských pasteveckých psů, kteří nebyli dlouhou dobu v zemi původu od sebe oddělováni, je pravděpodobně nejstarší a nejpůvodnější.Jako samostatné plemeno byl poprvé popsán na konci 19. století, své jméno dostal dle oblasti, kde byl chován. Jeho charakteristickým znakem, který jej odlišuje od jeho příbuzných, je ocas nesený nahoru.
Je to všestranný, živý, energický a pracovitý pes, jehož původním posláním byla práce u rozsáhlých stád. Pracuje rád a s chutí, je sebejistý a samostatný. Má velmi rád pohyb a je vhodné jej využívat pracovně jako záchranáře, sportovně atd. Nabízí dobré uplatnění při soutěžích poslušnosti či agility. Celkově je dosti nenáročný, dobře hlídá, je spolehlivých ochráncem. Je oddaný rodině a pánovi, může být držen venku i v bytě. Pro svůj temperament potřebuje trpělivou a důslednou výchovu.Jeho srst nevyžaduje žádnou mimořádnou péči.