Květen 2009

Hana Pestle - Need

24. května 2009 v 11:24
Need

I'm not quite sure how to breathe without you here
I'm not quite sure if I'm ready to say goodbye to all we were
Be with me
Stay with me
Just for now
Let the time decide
When I won't need you
(Nejsem si tak úplně jistá, jak dýchat tady bez tebe,
Nejsem si tak úplně jistá, jestli jsem připravená ti říct sbohem
všemu, co jsme byli
Buď se mnou,
Zůstaň se mnou,
Jen pro teď
Nech rozhodnout čas, kdy už tě nebudu potřebovat)

My hand searches for your hand
In a dark room
I can't find you
Help me
Are you looking for me?
(Moje ruka hledá tvou,
v tmavé místnosti,
Nemůžu tě najít,
Pomoz mi,
Hledáš mě?)

Can I feel anyore?
Lie to me, I'm fading
I can't drop you
Tell me, I don't need you
(Můžu cítit něco víc?
Lži mi, ztrácím se
Nemůžu tě opustit,
Řekni mi, že tě nepotřebuju)

My hand searches for your hand
In a dark room
I can't find you
Help me
Are you looking for me?
(Moje ruka hledá tvou,
v tmavé místnosti,
Nemůžu tě najít,
Pomoz mi,
Hledáš mě?)

Etch this into my brain for me
Tell me, how it's supposed to be
Where everything will go
And how I'll be without you by my side
(Vryj mi to do mysli,
Řekni mi, jak by to mělo být
Kam všechno směřuje,
a jak budu bez tebe po mém boku)


My hand searches for your hand
In a dark room
I can't find you
Help me
Are you looking for me?
(Moje ruka hledá tvou,
v tmavé místnosti,
Nemůžu tě najít,
Pomoz mi,
Hledáš mě?)

-písnička k New Moon :)


Avril Lavigne & Leona Lewis - I will be

19. května 2009 v 19:42
- Jedna z nejhezčích písní s krásným textem, jež je mi blízký :))

I WILL BE

There's nothing I could say to you
Nothing I could ever do to make you see
What you mean to me
(Není nic, co bych mohla říct,
nic, co bych mohla udělat, abych ti ukázala,
co pro mě znamenáš)

All the pain, the tears I cried
Still you never said goodbye and now I know
How far you'd go
(Všechna ta bolest, slzy, co jsem uronila
A ty jsi stále neřekl sbohem a teď vím,
jak daleko bys odešel)

I know I let you down
But it's not like that now
This time I'll never let you go
(Vím, že jsem tě zklamala,
ale není to jako teď,
Tentokrát tě už nenechám odejít)

Ref.: I will be, all that you want
And get myself together
Coz you keep me from falling apart
(Budu vším, co budeš chtít
Vzchopím se,
protože ty mě nenecháš rozpadnot se)

All my life, I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay
(Celý svůj život budu s tebou navždy,
Abys překonal den
a všechno bylo dobrý)


I thought that I had everything
I didn't know what life could bring
But now I see, honestly
(Myslela jsem, že mám všechno
nevěděla jsem, co život může přinést
ale teď už vidím, upřímně)

You're the one thing I got right
The only one I let inside
Now I can breathe, coz you're here with me
(Jsi první věc, kterou jsem dostala správně
Jsi jediný, koho nechám uvnitř sebe
Teď už můžu dýchat, protože ty jsi tady se mnou)

And if I let you down
I'll turn it all around
Coz I will never let you go
(A když tě zklamu,
všechno obrátím k lepšímu,
protože už tě nikdy nenechám odejít)

Ref.: I will be...

Coz without you I cant sleep
I'm not gonna ever, ever let you leave
You're all I've got, you're all I want
Yeah...
(Nemůžu bez tebe spát,
Nikdy, nikdy tě nenechám odejít,
jsi všechno, co mám, všechno co chci)

And without you I don't know what I'd do
can never, ever live a day without you
Here with me, did you see,
You're all I need
(A bez tebe nevím, co bych dělela
Nemůžu nikdy žít ani jeden den bez tebe,
abys byl tady se mnou, chápeš
jsi všechno, co potřebuji)

Ref.: I will be...


Chelsea - brankáři, obránci

19. května 2009 v 11:40

Brankáři

Petr Čech


Datum narození: 20.5. 1982
Místo narození: Plzeň
Výška, váha: 197 cm, 87 kg
Číslo dresu: 1Henrique Hilário


Datum narození: 21.10. 1975
Místo narození: Sao Pedro da Cova
Výška, váha: 189cm, 85 kg
Číšlo dresu: 40


..miláčku, pleteš si pojmy:D

15. května 2009 v 18:47 -) Kecání, nesmysly atd.
To jsem si jen tak valila z Jihlavy domů a v rádiu začali hrát písničku od Lucie:D ten text je tak nehorázně chytlavej, že si ho zpívám stále dokola nemůžu ho vyndat z hlavy:D tu jest:

Miláčku, pleteš si pojmy
a z lásky zbyly jen dojmy,
vzpomínat a zapomínat
a voči přitom zavírat.

Není to láska, není to zlo
jenom se nám to nepovedlo!
Miláčku, kde je to kouzlo?
To který chtělo při mě stát?

Taky už vás to chylo?:D.. já z toho nemůžu:D (neříkaj mi blázen jen tak pro nic za nic:D:D:D)

..něco pesimistického..

10. května 2009 v 20:35 -) Kecání, nesmysly atd.

I růže ztratila své trny,
když přehnalo se zklamání,
odneslo naše činy
a naše utrpení..

Odneslo lásku, štěstí, smích..
vrať se! šeptám
odraz v očích mých,
to je to, co mám,
to co mi zbylo..

Horký dotek, vřelé obětí,
i ta vzpomínka vdáli odletí..
od svítání do svítání,
bolest v srdci bez přestaní
oči slzami lesknocí,
jsem sama se svou bezmocí..


- Lepší je žít v neumírajících příbězích, kde všechno šťastně končí..

American got talent youdeling:))

2. května 2009 v 20:10 ♥ Neuvěřitelný :D
Tak přesně tohle bych taky chtěla umět :D:D


Andrew Johnson (14 let)

2. května 2009 v 20:02 ♥ Neuvěřitelný :D
Tak kdo to z vás dá, tak jako on?:DEurope´s got talent

1. května 2009 v 17:54 ♥ Neuvěřitelný :D
Narazila jsem na další úžasný talent :)) její deset!!!